Pomoc techniczna > Aktualizacje programu cadvilla

Aktualizacje i poprawki programu cadvilla

Bezpłatne aktualizacje i poprawki poszczególnych wersji cadvilla

Rozróżniamy bezpłatne i płatne aktualizacje. Płatne aktualizacje to większe uaktualnienia, w ramach których zmienia się też numer wersji — np. z wersji cadvilla 2.x.x.x do wersji cadvilla 4.x.x.x. Płątne uaktualnienia znajdują się tutaj.

Czym są aktualizacje i poprawki?

Poprawką określa się najprostszą aktualizację oprogramowania. Oznacza ona niewielką zmianę w celu usunięcia pojedynczych, konkretnych błędów lub usterek oprogramowania (np. luk bezpieczeństwa, błędów i. in.). Poprawki nie zmieniają numeru wersji programu cadvilla. Czasami w profesjonalnych kręgach poprawki określa się mianem „service release” lub „bugfix”.

Termin „aktualizacja” wywodzi się z języka angielskiego („update”) i oznacza „wprowadzenie najnowszego stanu”. Aktualizacja zawiera z reguły większą liczbę aktualizacji programowych i korekt błędów, aby doprowadzić program do najaktualniejszego stanu (aktualizacja jest więc zbiorem poprawek).

Ponieważ aktualizacja prowadzi do większych zmian w programie, zwiększa się z reguły numer podwersji oprogramowania cadvilla (np. z wersji 1.6 do wersji 1.7).
Wszystkie dostępne aktualizacje i poprawki są bezpłatne.

 

Dostępne aktualizacje i poprawki dotyczące:


  • cadvilla basic
  • cadvilla basic plus
  • cadvilla professional
  • cadvilla professional plus

Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic.

Aktualizacje wersji cadvilla basic 1.x / 2.x / 3.x / 4.x / 5.x do wersji cadvilla basic 6.x są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

 


Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic plus:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic plus.

Aktualizacje wersji cadvilla basic plus 1.x / 2.x / 3.x / 4.x / 5.x do wersji cadvilla basic plus 6.x są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

 


Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional.

Aktualizacje wersji cadvilla professional 1.x / 2.x / 3.x / 4.x / 5.x do wersji cadvilla professional 6.x są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

 


Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional plus:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional plus.

Aktualizacje wersji cadvilla professional plus 1.x / 2.x / 3.x / 4.x / 5.x do wersji cadvilla professional plus 6.x są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.