Produkte > cadvilla basic plus

cadvilla basic plus po polsku ...

Pełna wersja212,00 Zł*Kup terazOpcjonalnie zapasowa płyta DVD
plus 9,95 EURO, w tym koszty wysyłki
Pobierz teraz  >>*)  Ceny zawierają VAT - pobieranie ok. 1,5 GB

Uaktualnienia do tej wersji znajdują się tutaj

... pozwala nadać projektowi indywidualną formę!

cadvilla basic plusCzy wymarzony projekt powinien wyróżniać się osobistą nutą? Jeśli tak, idealnym rozwiązaniem jest wersja „cadvilla basic plus”!

Moduły zintegrowane z wersją umożliwiają konwersję przekrojów, które są również potrzebne do składania wniosków budowlanych — widoki 2D, perspektywy równoległe i widoki grafiki 2D. Wymogi, które z jednej strony optymalizują prezentację, a z drugiej — są istotne z punktu widzenia dowolnego kształtowania i wprowadzania szczegółowych otworów, bruzd w ścianach itd.

Wykorzystaj artystyczną wolność, jaką oferuje ta wersja! Baw się swoimi pomysłami!

Zamówienie: Pobrana wersja zawiera kompletny plik instalacyjny, który można następnie wykorzystać do instalacji programu cadvilla w trybie offline. Opcjonalnie można oprócz pliku do pobrania zamówić zapasową płytę DVD.

Program kompatybilny z systemem Windows 7 / 8 / 10

Do szybkiej nauki obsługi programu cadvilla polecamy Samouczek cadvilla.
Szczegółowe porównanie wyników poszczególnych wersji znajduje się w menu w poleceniu Produkty / Porównanie wersji • Najważniejsze funkcje wersji
 • Przykładowe projekty

Szczegóły dotyczące najważniejszych funkcji wersji cadvilla basic plus

(Wszystkie poniższe funkcje i opisy wyników stanowią element oprogramowania cadvilla basic plus)
Pozostałe najważniejsze funkcje znajdują się w powyższych zakładkach"Pozostałe funkcje (1), (2), (3)"oraz Przykładowe projekty.

 • Kompatybilność i wersje językowe

  Kompatybilność i wersje językoweWszystkie projekty utworzone w programach cadvilla basic, cadvilla basic plus, cadvilla professional oraz cadvilla professional plus są ze sobą w pełni kompatybilne.

  Można też skonfigurować wersję językową oprogramowania cadvilla. Za pośrednictwem menu możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy różnymi językami. Dostępne obecnie języki to niemiecki, angielski, polski i francuski. (and also Spanish, Italian, Dutch, Russian, Slovakian and Hungarian)

 • Przekroje — widok 2D

  Przekroje — widok 2DPrzedstawiony rysunek pokazuje w górnej części widok 2D oraz przekrój. Jednocześnie można wyświetlać i edytować kilka przekrojów i widoków o różnej zawartości.

  Definiowanie przekroju odbywa się za pomocą myszy, przy czym początkowo linia przekroju oraz następnie kierunek i głębokość widoku przekroju definiowane są za pomocą prostokąta. Potem następuje przetworzenie i wyświetlenie przekroju. Widok stanowi zatem przekrój całego rzutu pionowego. Opcjonalnie można wybrać przetworzenie wraz z liniami ukrytymi w przekroju.

  Zgodnie z koncepcją oprogramowania każda zmiana wprowadzana do jednego widoku/przekroju aktualizuje się jednocześnie w wyświetlonych oknach.

  Przekroje i widoki 2D są bardzo ważne nie tylko z powodu wizualizacji, ale również w celu wprowadzenia bruzd w ścianach, szczegółowych otworów w ścianach itd.

 • Perspektywa równoległa

  Perspektywa równoległaPerspektywę równoległą najprościej utworzyć jest z aktywnego widoku 3D poprzez odpowiednie pozycjonowanie, a następnie otwarcie nowego widoku z perspektywy równoległej.

  Takie rodzaje widoków nadal reprezentują model budynku i funkcjonują podobnie do przekrojów. W tym przypadku również można edytować widoczność i ewentualnie wpłynąć na obraz za pomocą przetwarzania linii niewidocznych.

  Rysunek obok przedstawia na górze po lewej stronie perspektywę wygenerowaną na podstawie widoku 3D widocznego poniżej, a obok po prawej stronie — kolejną perspektywę wraz z aktywowanym przetworzeniem linii niewidocznych.
 • Widok grafiki 2D

  Widok grafiki 2DWidok grafiki 2D generowany jest z aktywnego widoku 2D wraz z jego zawartością. Ten widok nie zawiera jednak żadnych elementów budowlanych. Cała zawartość zostaje zamieniona na elementy grafiki 2D, a więc linie, wielokąty itd., za pomocą których ją narysowano. Elementy 2D nie są już połączone z aktualnym projektem.

  Korzyść płynąca z widoku grafiki 2D polega na tym, że wszystkie elementy 2D można edytować lub ewentualnie usuwać pojedynczo. Użytkownik ma możliwość edycji poszczególnych części swojego rysunku, a następnie zapisania w celu dalszego używania lub też usunięcia pojedynczych niepożądanych elementów z wydruku projektu.

  Ponadto widok grafii 2D można uzupełnić za pomocą linii, okręgów, elips, wymiarów, tekstów, dodatkowych rysunków (jak w przykładzie) oraz wielu innych elementów.


 • Eksport formatów 3D, takich jak 3DS, 3D DXF...

  Eksport formatów 3D, takich jak 3DS, 3D DXF...Narzędzie Widoczność/widoczne kategorie w widoku 3D przeznaczonym do eksportu umożliwia wyeksportowanie całego projektu albo pojedynczych części jako obiekt 3D. Można zatem nie tylko zapisać pojedyncze wyniki, np. dach lub schody, w celu dalszego używania w innych programach, ale również rozszerzyć ich kategorie poprzez wyeksportowanie jako obiekt 3D.

  Oprócz ustawień dotyczących widoczności użytkownik otrzymuje po określeniu nazwy pliku obiektu, który ma zostać zapisany, również szereg opcji mających m. in. wpływ na późniejsze funkcjonowanie obiektu. • Przetwarzanie światła i cienia/raytracing

  Raytracing (przetwarzanie światła i cienia) w widoku 3D stanowi ważną cechę programu cadvilla. Podczas tego procesu wszystkie widoczne elementy i obiekty uwzględniane są w wizualizacji z odpowiednimi ustawieniami.

  Opcje ustawień, jak filtr AA (filtr antyaliasingowy), które określają cienie i cienie gradientowe oraz intensywność przed rozpoczęciem procesu raytracingu, mają istotny wpływ na jakość przedstawienia

 • Spacer w widoku 3D

  W aktywnym widoku 3D można aktywować tryb spaceru.
  W tym trybie użytkownik steruje kierunkiem i nachyleniem poprzez poruszanie myszą. Za pomocą rolki myszy można zmienić wysokość punktu obserwacji.

  Ruchem do przodu i w bok kieruje się standardowo za pomocą klawisza kursora. Inne kombinacje przycisków można ustawić w oknie dialogowym Spacer tak jak wszystkie pozostałe parametry.

  Po przyciśnięciu podczas ruchu przycisku Shift ruch przyspieszy o ustawiony współczynnik.

 • Dokładne skalowanie i kalkowanie rzutów poziomych 2D

  Dokładne skalowanie i kalkowanie rzutów poziomych 2DRysunki rzutów poziomych 2D można po wprowadzeniu do programu poddać dokładnemu skalowaniu. Można więc zaimportować rysunki rzutów poziomych 2D, aby na ich podstawie wczytać model 3D budynku jak na światłokopii.

  Proces tworzenia modelu 3D jest szybki i prosty.
  - Wczytanie rysunku rzutu poziomego 2D:
  Wczytanie rysunku z pliku JPG, BMP, PNG lub GIF.

  - Skalowanie rysunku:
  Rysunek należy poddać skalowaniu do odpowiednich wymiarów, ponieważ podczas importu ma on dowolne wymiary i nieprawidłowe proporcje. Odbywa się poprzez wprowadzenie wymiaru referencyjnego z rysunku za pomocą dwóch punktów. Następnie pojawi się okno dialogowe ukazujące mierzoną wartość oraz umożliwiające wprowadzenie rzeczywistej wartości w formie numerycznej. Po zamknięciu okna rysunek zostanie zeskalowany do nowych wymiarów.

  - Wprowadzanie modelu 3D rzutu poziomego:
  Można rozpocząć wprowadzanie/wykonywanie światłokopii rzutu poziomego. Wymiary dotyczące grubości ścian, okien i drzwi można bezpośrednio pobrać z wprowadzonego rysunku za pomocą funkcji pomiaru i wymiarowania.

 • Obiekty, tekstury i materiały

  Program cadvilla zawiera standardowo obszerne foldery obiektów, tekstur i materiałów.

  - Ponad 1400 doskonałej jakości obiektów
  - ponad 5000 doskonałej jakości tekstur
  - ponad 1000 doskonałej jakości materiałów

  Ponadto można rozszerzyć te zbiory o zestawy różnych producentów.

 • Narzędzie do projektowania płaszczyzn

  Narzędzie do projektowania płaszczyznNarzędzie planowania powierzchni służy jako narzędzie do generowania 3D płaszczyzn.

  Po wyborze dowolnej płaszczyzny lub powierzchni (np. ściany, dachu, powierzchni mebla) można wygenerować powierzchnię równoległą do tej powierzchni w formie wielokąta, prostokąta lub równoległej płaszczyzny.

  W kolejnym oknie dialogowym dotyczącym wygenerowanej powierzchni definiuje się grubość i odstęp od wybranej powierzchni.

  Podczas wstawiania płaszczyzny rozpoznawane są zawarte w niej lub położone poniżej otwory, jak okna, drzwi lub nisze w ścianie, a następnie są one wyświetlane w oknie dialogowym.

  Przykłady użycia do zastosowania narzędzia projektowania płaszczyzn:
  - kształtowanie licowania fasady,
  - glazura do łazienki i kuchni,
  - opaski wokół okien,
  - tarasy i pozostałe powierzchnie do projektowania budynku od zewnątrz,
  - płyty robocze,
  - elementy dodatkowe na dachu,
  - i wiele więcej


 • Opcje wprowadzania danych i pomoce budowlane

  Opcje wprowadzania danych i pomoce budowlaneProgram umożliwia utworzenie dowolnych złożonych rzutów poziomych zgodnie z wymiarami. Wprowadzanie danych umożliwiają siatki, linie pomocnicze i opcje wprowadzania danych numerycznych.

  Ponadto w menu kontekstowym znajduje się zbiór narzędzi Pomoce budowlane służący do wprowadzania danych. Są one pomocne szczególnie w przypadku tworzenia konstrukcji korzystając funkcji środka, przycięcia, punktu w odległości, pionu, punktu w równoległym przedłużeniu, punktu w przedłużeniu oraz wprowadzania współrzędnych.

  Pomoce budowlane służą do wprowadzania wszystkich danych, np. dotyczących ścian, okien, drzwi, oraz umożliwiają szybkie utworzenie rzutu poziomego.

 • Linie pomocnicze 2D

  Linie pomocnicze 2DW widokach 2D z góry oraz widokach ogólnych/przekrojach 2D dostępne są różne rodzaje linii pomocniczych oraz wariantów wprowadzania danych.

  Linie dzielą się na proste pomocnicze oraz odcinki pomocnicze. Proste nie mają początku i końca, a odcinki mają punkt początkowy i końcowy — można to natychmiast zauważyć ze względu na różne wprowadzanie danych.

  Wszystkie rodzaje linii pomocniczych można ukryć w każdym widoku ogólnym za pomocą narzędzia Widoczność w kategorii Elementy pomocnicze.

  W odniesieniu do wszystkich rodzajów linii pomocniczych można zmieniać ustawienia dotyczące koloru i typu linii. Właściwości te można zmieniać później, ale także podczas wprowadzania linii pomocniczych za pomocą okna dialogowego Właściwości, dostępnego w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Korzyści z wprowadzania danych polegają na tym, że wszystkie utworzone w ten sposób linie pomocnicze mają od razu odpowiednie właściwości i nie trzeba ich dopasowywać później.

 • Wpisy w widoku 2D z góry oraz widoku 3D

  Wpisy w widoku 2D z góry oraz widoku 3DOprogramowanie opiera się na modelu 3D, w którym definiowane są różne widoki.

  Przedstawiony rysunek pokazuje perspektywiczny widok 3D oraz widok 2D z góry. Jednocześnie można wyświetlić kilka takich okien z różną treścią.

  Ponieważ wszystkie widoki są równoprawne w ramach oprogramowania, użytkownik może (o ile ma to sens) przeprowadzać wszystkie działania, na przykład wybieranie, umieszczanie, przesuwanie itd., jednocześnie we wszystkich widokach. Aktualizacja widoków odbywa się w tym samym czasie, aby użytkownik mógł śledzić wyniki wprowadzanych zmian zarówno w widoku 2D, jak i 3D.

  Widoki w pojedynczych oknach mogą być rozmieszczone sąsiadująco w układzie pionowym lub poziomym (patrz przykład) albo kaskadowo. Można je również wyświetlać w formie zakładek.

 • Drzwi

  DrzwiOprogramowanie zawiera obszerny zbiór drzwi do wyboru. Są to zarówno drzwi standardowe, jak i drzwi szklane i bramy.

  Po najechaniu myszą na rzut poziomy wyświetlone zostaną w obszarze Ściany wybrane do wstawienia drzwi (w formie podglądu). Wprowadzanie danych może odbywać się w widoku 2D lub 3D.

  Pozycjonowanie drzwi odbywa się za pomocą linii pomocniczych albo pomocy budowlanych.

  Są one pomocne szczególnie w przypadku tworzenia konstrukcji za pomocą środka, przycięcia, punktu w odległości, pionu, punktu w równoległym przedłużeniu, punktu w przedłużeniu oraz wprowadzaniu współrzędnych.

  W oknie dialogowym Właściwości dotyczącym poszczególnych drzwi/bram oprócz szerokości, wysokości, kierunku otwierania i wysokości progu wybierane są różne warianty przedstawienia widoku z góry, otworu, przekrojów i widoku ogólnego.

  Ustawienia te można zapisać też jako standardowe dla dalszych projektów.

 • Okna

  OknaOprogramowanie zawiera obszerną bibliotekę okien. Obejmuje ona okna z jednym skrzydłem lub dwoma skrzydłami, w połączeniu ze szczeblinami lub bez nich, a także okna ze wstępnie zdefiniowanymi materiałami oraz okna o ustalonych parametrach.

  Po najechaniu myszą na rzut poziomy wyświetlone zostaną w obszarze Ściany wybrane do wstawienia okna (w formie podglądu) wraz z kierunkiem otwierania. Wprowadzanie danych może odbywać się w widoku 2D lub 3D.

  Pozycjonowanie okien odbywa się za pomocą linii pomocniczych albo pomocy budowlanych.

  Są one pomocne szczególnie w przypadku tworzenia konstrukcji za pomocą środka, przycięcia, punktu w odległości, pionu, punktu w równoległym przedłużeniu, punktu w przedłużeniu oraz wprowadzaniu współrzędnych.

  W oknie dialogowym Właściwości dotyczącym poszczególnych okien oprócz szerokości, wysokości i wysokości parapetu wybierane są różne warianty przedstawienia widoku z góry, otworu, deski parapetowej, przekrojów i widoku ogólnego.

  Ustawienia te można zapisać też jako standardowe dla dalszych projektów.

 • Schody — proste, gięte, z podestem

  Schody — proste, gięte, z podestemProgram po wstawieniu schodów automatycznie ustala szerokości i wysokości oraz rozsądny stosunek nachylenia do szerokości stopnia za pomocą stosunku nachylenia. W kolejnym oknie dialogowym można te wartości dalej uzupełniać.

  Wszystkie schody można wykonać jako konstrukcję masywną lub drewnianą. W zależności od rodzaju budowy mamy do dyspozycji różne pola edycji. We wszystkich schodach można jednakowo przestawiać poręcz na prawą lub lewą stronę. Zmiany dotyczą nie tylko wymiarów elementów balustrady, jak poręcz, słupki, szczeble i podstawy poręczy, ale również oferują pewną liczbę wstępnie zdefiniowanych konturów tych części składowych.

  Podczas wstawiania schodów podestowych powstają automatycznie pojedyncze podesty w jednym punkcie poligonowym. Pomiędzy podestami istnieje możliwy do zdefiniowania minimalny odstęp, według którego oprogramowanie generuje stopnie pomiędzy oboma podestami.

  W celu utworzenia wymiennej prezentacji schodów w widoku 2D z góry można rozróżnić pomiędzy standardem, widoczną częścią dolną — opcjonalnie widoczną częścią górną albo prezentacją schodów z linią rozdzielającą.


 • Konstrukcja dachu

  Konstrukcja dachuRozszerzono automatyczne oraz dowolne konstruowanie dachu czterospadowego, mansardowego, ściany szczytowej, dachu półszczytowego z otworem, dachu dwuspadowego i jednospadowego oraz kombinacji tych form dachów.

  Ponadto można zdefiniować: pokrycie dachu, konstrukcja drewniana, krokwie, szczegóły dotyczące desek szczytowych i okapowych.

  Program generuje automatycznie proponowaną konstrukcję dachu, w tym pokrycia dachu, konstrukcji drewnianej, krokwi, szczegółów dotyczących desek szczytowych i okapowych.

  Edytor dachu umożliwia określenie nowych, skomplikowanych form dachów w prosty sposób.

  Dla każdej połaci dachu można określić typ profilu, np. dach szczytowy, jednospadowy, czterospadowy lub półszczytowy. W zależności od wyboru pojawiają się zapytania o wymagane parametry, które objaśniane są bezpośrednio w wizualizacji 3D za pomocą szkiców.

  Określanie ścianek kolankowych oraz płatek stopowych dla wszystkich połaci dachu to kolejna z funkcji projektowania dachu.

  W przypadku widocznych czół płatwi można ustawiać różne ich formy, które określa się za pomocą szczegółów dotyczących desek szczytowych.

 • Moduły solarne i kolektory słoneczne

  Moduły solarne i kolektory słoneczneElementy solarne i kolektory słoneczne można umieścić za pomocą normalnego wstawiania powierzchni dachowych.

  Elementy te zachowują się przy tym podobnie jak okna dachowe. Ponadto istnieje możliwość określenia w oknie dialogowym ustawień montowania na krokwi lub połaci dachowej.

  W przypadku montażu na połaci dachowej elementy solarne powoduje utworzenie otworów w pokryciu dachowym, ale nie w okładzinie dachu.

  W przypadku montażu na krokwi nie są tworzone żadne otwory w pokryciu dachowym.

  Podczas pozycjonowania elementów solarnych za pomocą funkcji przeciągnij i upuść z katalogu zachowują się one tak, jak normalne obiekty 3D. • Okna dachowe

  Okna dachoweBiblioteka okien dachowych obejmuje duży wybór różnorodnych okien dachowych (niektóre z nich przedstawiono na rysunku). Do wyboru są oczywiście również okna dachowe firmy velux ®.

  Rozmieszczanie okien dachowych może odbywać się w widoku 2D oraz 3D. Okno obraca się automatycznie w kierunku połaci dachu, gdy powierzchnia dachu zostanie zmieniona. W widoku 3D powierzchnie dachu, w których znajduje się okno, są przezroczyste, dzięki czemu widoczne są poniżej położone pomieszczenia i konstrukcje drewniane.

  Podczas wprowadzania okien dachowych automatycznie generowane są zmiany w konstrukcji dachowej. Wymiary konstrukcji dachowych ulegające zmianom należy wstawić w oknie dialogowym Dach.

  Pozycjonowanie okien dachowych odbywa się za pomocą myszy w zmiennej pozycji w powierzchni dachu. Na koniec można w oknie właściwości okien dachowych skonfigurować ustawienia liczbowe dotyczące ustalonej pozycji w odniesieniu do wysokości parapetu i przejścia.


 • Lukarny

  LukarnyFunkcjonalność w zakresie dodawania lukarn umożliwia wbudowanie różnego rodzaju okien dachowych w istniejące dachy.

  Dostępne rodzaje lukarn to: lukarna dwuspadowa, lukarna jednospadowa, lukarna trójspadowa, lukarna trójkątna, lukarna trapezowa, lukarna baryłkowa oraz lukarna wole oko.

  Lukarny są w pełni wmontowane w dach za pomocą ścianek i ościeżnicy. Podczas definiowania lukarny automatycznie generowane są jej ściany oraz daszek.
  Zmiany konstrukcji drewnianej dachu uwzględniane są przy tym automatycznie. W miejscu, w którym zostanie wstawiona lukarna, usuwane są krokwie dachowe. Krokwie wstawiane są za to automatycznie do dachu lukarny.

  Lukarnę można oczywiście zmieniać i poprawiać, jeśli to konieczne, za pośrednictwem różnych parametrów ustawień.

 • Podpory

  Dostępne podpory mogą być o przekroju okrągłym lub kwadratowym. Oba warianty umieszczane są według uznania poprzez kliknięcie myszą. W oknie dialogowym Właściwości można określić ustawienia dotyczące wyomiarów, wyświetlenia obramowania oraz materiału budowlanego. Podpory przyjmują standardowo wysokość piętra oraz poziom warstwy, na której zostaną wstawione. Wysokość można jednak ustawiać ręcznie.

 • Podciągi i nadciągi

  Podciągi i nadciągi zachowują się podczas wprowadzania jak ściany, tj. przecinają się podczas wstawiania w dwa punkty w formie wielokąta lub pojedynczo.
  Podciągi umieszczane są automatycznie pod stropem międzypiętrowym, a nadciągi — na konstrukcji nośnej stropu, przy czym zmieniają również podłogę w pomieszczeniu.

  Oprócz szerokości i wysokości można zdefiniować też typ wyświetlanej linii, materiał do strony górnej, dolnej i zewnętrznej oraz strukturę warstwową.

 • Kominy

  Kominy rozpoczynają się w piętrze, w którym je wstawiono, i ciągną się przez wszystkie piętra położone powyżej oraz dach.

  Opcje późniejszej zmiany wysokości służą do określania albo absolutnej wysokości od piętra, w którym znajduje się komin, albo względnej wysokości kalenicy głównej dachu znajdującego się na aktualnym budynku. Można również pracować przy stałej wysokości.

  W obszarze Budowa można określać liczbę i wymiary kanałów oraz opcjonalnie wentylację.

  Prezentacja komina w formacie 2D w widoku z góry standardowo zależy od formy modelu 3D. Różniące się prezentacje można przypisać za pomocą symboli 2D z katalogu. Prezentacja symboli skalowana jest automatycznie do absolutnych wymiarów komina.

 • Ściany, stropy, podłogi — wielowarstwowość

  Ściany, stropy, podłogi — wielowarstwowośćElementy konstrukcyjne, jak ściany, stropy i podłogi, mają właściwości budowy warstwowej. Każda z wymienionych części budowlanych zawsze standardowo składa się z co najmniej jednej zdefiniowanej warstwy.

  Istnieje możliwość wstawiania kolejnych warstw oraz zmiany ich ustawień. W odniesieniu do każdej warstwy można zdefiniować nazwę, grubość, materiał budowlany, linię rozdzielającą warstwy oraz położenie w strukturze warstw. Struktury warstwowe używane częściej można zapisać w folderze, aby były dostępne do dalszych projektów.

  Zgodnie z definicją ściana wyświetlana jest następnie w widoku 2D z odpowiednimi deseniami wypełnienia, grubościami warstw, szrafowaniem, kolorami, wielkościami trzpieni i typami linii.

 • Strop — strop automatyczny — strop wstawiany ręcznie

  Oprogramowanie automatycznie generuje strop dla każdego piętra po zewnętrznym konturze dla sąsiadujących ze sobą pomieszczeń.

  W niektórych przypadkach nie są wymagane bądź pożądane stropy automatyczne. Dlatego umożliwiliśmy ich dezaktywację w oknie dialogowym Właściwości dla poszczególnych pięter. Ponadto można uniknąć generowania automatycznego stropu podczas kopiowania pięter.

  Dodatkowo do stropów automatycznych można wprowadzić płytę stropową za pomocą prostokąta lub wielokąta.

  W przypadku stropów można zdefiniować strukturę warstwową, podobnie jak w przypadku elementów konstrukcyjnych.

 • Wymiarowanie 2D/3D

  Wymiarowanie 2D/3DZasadniczo oprogramowanie rozróżnia wymiarowanie uproszczone, wielokrotne oraz wymiarowanie wysokości (w przypadku przekrojów i widoku ogólnego).

  Ustawienia wymiarowania dotyczące rodzaju, linii i tekstu zmieniają się w istniejącym wymiarowaniu albo podczas wprowadzania każdego kolejnego wymiaru do okna dialogowego Właściwości.

  Standardowo wymiarowanie przedstawiane jest zgodnie z normą DIN 1356. W uproszeniu wymiarowanie wyświetlane jest w następujący sposób:
  - Miary większe niż 1 metr przedstawiane są w metrach z dwoma miejscami po przecinku. Kolejne wartości w cm, które muszą być zaokrąglone do 5, przedstawiane są w formie indeksu górnego wynoszącego 5.
  - Miary mniejsze niż 1 metr wyświetlane są w centymetrach. Kolejne wartości w mm, które muszą być zaokrąglone do 5, przedstawiane są w formie indeksu górnego wynoszącego 5.

  Do późniejszej zmiany ustawień dotyczących kilku lub wszystkich wymiarów służy funkcja Przenieś właściwości.

  Warianty wymiarowania 3D są również do dyspozycji we wszystkich oknach podglądu 3D. Jednak służą one w nich raczej jako funkcja pomiaru, ponieważ wymiary zostają utracone wraz z zamknięciem podglądu lub okna dialogowego.

 • Modelowanie terenu

  Modelowanie terenuDo modelowania terenu służy szereg wstępnie zdefiniowanych form ukształtowania terenu, jak pagórki, obniżenia terenu, płaskowyż, wały, rynny i zbocza. Do wprowadzania danych dotyczących poszczególnych form ukształtowania terenu służą odpowiednie okna dialogowe.

  Dodatkowo można wykorzystywać różne rodzaje powierzchni terenu. Do dyspozycji są pola uprawne, drogi, tarasy i zbiorniki wodne. Pracę ułatwiają odpowiednio dopasowane okna dialogowe — można na przykład wprowadzić drogi w formie wielokątów lub krzywych.

  Rodzaje powierzchni terenu dopasowują się automatycznie do konturu terenu oraz formy jego ukształtowania.

 • Funkcje pomiaru

  Dostępne są cztery różne warianty funkcji pomiaru.

  - Pomiar odcinków
  — pionowy pomiar po wybraniu referencyjnego elementu budowlanego, np. strony ściany.
  - Pomiar zakresu wielokąta i zawartych w nim m²
  — pomiar kątów

  Podczas wprowadzania danych aktualizowane są na bieżąco takie wartości, jak kąt i odstęp. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki kończy procedurę pomiaru i wyświetla wynik na planie do czasu ukończenia nowego pomiaru albo zakończenia tego pomiaru za pomocą przycisku ESC lub poprzez menu kontekstowe.

 • Linie pomocnicze - 3D

  Linie pomocnicze - 3DW widoku 3D oprogramowanie zawiera linie pomocnicze 3D z różnymi wariantami wprowadzania danych.

  - linia pomocnicza równoległa do osi x, y i z
  - dowolny odcinek pomocniczy i
  - linia pomocnicza, łamana linia pomocnicza
  - linia pomocnicza równoległa w płaszczyźnie
  - linia pomocnicza w oddalonej płaszczyźnie
  - dowolna linia pomocnicza (2 punkty) w płaszczyźnie - pionowa linia pomocnicza w płaszczyźnie
  - linia pomocnicza pozioma i pionowa w płaszczyźnie

  Przy wprowadzaniu linii pomocniczych 3D oznaczona zostaje aktualna pozycja przez kursor 3D, który chwyta powierzchnie, krawędzie i punkty załamania. W tworzeniu linii pomocniczych położonych dowolnie lub w odniesieniu do osi pomaga wyświetlanie linii.

 • Teksty — autoteksty

  Ta funkcja umożliwia wstawianie własnych tekstów do widoków albo wgrywanie i formatowanie danych tekstowych. Można wyznaczyć miejsce dla całego tekstu.

  Funkcja Autotekst zawiera wypełniacze zastępujące zmieniające się wartości, jak nazwa projektu, imię i nazwisko autora oraz inne. Dostępne wypełniacze autotekstu składają się z właściwości widoków, jak nazwa i skala, a także zawartości okien dialogowych dotyczących właściwości projektu, takich jak nazwy, adresy i komentarze dotyczące planu budowy, autora projektu i wykonawcy.

  Poprzez zapisywanie tekstów i wykorzystywanie właściwości autotekstu można tworzyć szablony tekstowe i używać ich w przyszłych projektach bez konieczności ręcznego dopasowywania treści specyficznych dla projektu. W połączeniu z symbolami 2D oraz normalną funkcjonalnością w zakresie rysowania możliwe są również dodatkowe obszary zastosowania, takie jak pola tekstowe i legendy.

 • Teksty pozycji

  Teksty pozycjiTeksty pozycji służą do opisywania elementów (jak np. okien, obiektów 3D lub ścian) poprzez umieszczenie na planie tekstu wraz z linią łączącą z wybranym elementem. Jeśli w wybranym miejscu położonych jest na sobie kilka elementów, można wybrać odpowiedni za pomocą menu kontekstowego.

  Wszystkie właściwości tekstów pozycji, jak treść tekstu i wyświetlanie, można zmienić według potrzeb za pomocą okna dialogowego, do którego dostęp uzyskuje się w wyniku dwukrotnego kliknięcia tekstu pozycji, albo za pomocą menu kontekstowego Właściwości wybranego tekstu. • Grafika 2D - Funkcje rysowania

  Grafika 2D - Funkcje rysowaniaDzięki temu narzędziu wspomagającemu wprowadzanie danych można uzupełnić widok 2D, jak np. widok z góry, przekroje, widok ogólny i perspektywę równoległą, kolejnymi szczegółami jak linie, wielokąty, okręgi, elipsy, łuki, teksty i mapy bitowe.

  W ten sposób można uzupełniać rysunki do dalszego planowania szczegółowego, jak np. ustawienia dotyczące montażu instalacji sanitarnych lub elektrycznych.

  Elementy wykorzystane w edytorze grafiki 2D, jak linia, wielokąt, prostokąt, okrąg i elipsa, dopracowuje się za pomocą różnych właściwości dotyczących grubości linii i krawędzi, obramowania oraz deseni wypełnienia. Określa się je w odpowiednich oknach dialogowych.Poniżej znajdują się przykładowe obrazy, wygenerowane za pomocą oprogramowania cadvilla.

Aby powiększyć jeden z poniższych obrazów, wystarczy go kliknąć. Aby zamknąć okno, które się pojawi, należy kliknąć polecenie Zamknij okno x. Możesz przeglądać następne  >> lub poprzednie << obrazy korzystając z klawiszy ze strzałkami.


Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład PrzykładPrzykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Beispiel für Grundrissplan
Beispiel für Darstellungsmöglichkeiten Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład


Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład
Przykład Przykład Przykład Przykład Przykład

Projekty klienta:

Przykład
Przykład