Kontakt > Uruchomienie dostępu

Wniosek o aktywację pełnego dostępu

Aktywacja programu Cadvilla

W celu uzyskania pełnego dostępu należy wypełnić poniższy formularz. Po przesłaniu informacji użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą.

W razie nieprawidłowego funkcjonowania tego formularza należy przesłać wymagane informacje bezpośrednio na
adres e-mail


  • Formularz aktywacji dostępu


Wskazówka: Istnieje możliwość przetestowania pełnej wersji oprogramowania w ciągu pięciu dni. Zwrot oprogramowania nie jest możliwy po złożeniu wniosku o aktywację pełnego dostępu.