Pomoc techniczna > Skróty klawiaturowe programu cadvilla

Skróty klawiaturowe cadvilla

Ważne skróty klawiaturowe i kombinacje przycisków myszy w programie cadvilla

Objaśnienie znaków

Rolka myszy Kręcenie rolką myszy
Rolka myszy Przyciśnięcie i przytrzymanie rolki myszy
Prawy przycisk myszy Przyciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku myszy oraz poruszanie myszą
Lewy przycisk myszy Przyciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy oraz poruszanie myszą

  • Nawigacja w trybie 2D/3D
  • Narzędzia wspomagające wprowadzanie danych

Kombinacje przycisków klawiatury i myszy w trybie 2D/3D

Przyciśnięcie i przytrzymanie następujących przycisków w kombinacji z myszą oferuje następujące możliwości:

 
CTRL+Umschalt+rolka myszy Przesunięcie prezentacji
w górę/w dół
cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x
Przybliżanie/oddalanie
w stosunku do pozycji kursora
CTRL+rolka myszy Przybliżanie/oddalanie
rolka myszy Przybliżanie/oddalanie
w stosunku do pozycji kursora
cadvilla 1.x.x.x - 5.x.x.x
Przesunięcie prezentacji
w górę/w dół
rolka myszy Dowolne przesunięcie prezentacji Tylko w widoku 2D
Umschalt+rolka myszy Przesunięcie prezentacji
w lewo/w prawo
 
Prawy przycisk myszy Bezstopniowe przybliżanie/oddalanie Tylko w widoku 3D
Lewy przycisk myszy Bezstopniowe obracanie i przechylanie Tylko w widoku 3D
Umschalt+Lewy przycisk myszy Dowolne przesunięcie prezentacji Tylko w widoku 3D
Pos1 Pokaż wszystko  

Kombinacje przycisków klawiatury do wspomagania wprowadzania danych i innych celów

Możliwe są następujące kombinacje przycisków klawiatury

CTRL+W Zmiana punktów referencyjnych  
CTRL+Tabulator Przełączanie pomiędzy widokami  
CTRL+Tabulator Ustawienie obiektów do wyboru  
Leertaste Zmiana aktywnego okna dialogowego narzędzi  
W Wyświetlanie/ukrywanie okna dialogowego narzędzi podczas wprowadzania danych  
L Prostopadła — narzędzie konstrukcyjne  
S Punkt przecięcia — narzędzie konstrukcyjne  
A Punkt w odległości — narzędzie konstrukcyjne  
M Środek — narzędzie konstrukcyjne  
P Wprowadzanie współrzędnych — narzędzie konstrukcyjne  
Enter Zakończenie wprowadzania danych w narzędziach wprowadzania wielokątów  
CTRL Aktywacja siatki izometrycznej Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl
ESC Zamyka narzędzie wprowadzania danych W zależności od narzędzia
czasami 2x ESC
ALT+Klawisz nawigacyjny Dezaktywacja narzędzia wprowadzania danych Podczas wprowadzania danych można zająć lepszą pozycję poprzez przewinięcie ekranu.
CTRL+Kliknięcie widoku Zmiana aktywnego okna  
 

Pobieranie ważnych kombinacji klawiszy klawiatury i myszy w programie cadvila w formie pliku PDF

Kurztasten ladenTen dokument PDF zawiera wyżej wymienione kombinacje klawiszy klawiatury i myszy w trybie 2D/3D oraz ważne kombinacje przycisków klawiatury do wspomagania wprowadzania danych i innych celów.