Dodatki > Dodatkowe obiekty > Zdjęcia 3D drzewa

Dodatkowe obiekty programu cadvilla - zdjęcie 3D drzewa

Obiekty127,00 Zł* (zamiast € 39,95 - cena promocyjna)tylko do pobraniaKup Obiekty  >>*)  Ceny zawierają VAT - pobieranie ok. 161 MB

Zbiór obiektów — zdjęcie 3D drzewa

Zbiór obiektów — zdjęcia 3D drzewa 1 zawiera 75 obiektów fotograficznych z następujących dziedzin:
  • małe drzewa
  • średnie drzewa
  • duże drzewa

Obiekty fotograficzne to zdjęcia z przezroczystym obramowaniem, które można nanieść na obiekt 3D o grubości zero. Są to najbardziej realistycznie wyglądające elementy konstrukcyjne sceny 3D. Są one korzystniejsze niż inne obiekty 3D, ponieważ mają niewiele powierzchni i nie zajmują pamięci komputera pomimo bardzo wysokiej jakości.

Podobnie jak inne obiekty 3D, obiekty fotograficzne można umieścić za pomocą prostej funkcji przeciągnij i upuść z katalogu, a w razie potrzeby zmienić ich wysokość i szerokość.

Wszystkie 75 drzew ma wysoką i niską rozdzielczość. Jeśli obiekt drzewo ma zostać użyty bezpośrednio w tle sceny, należy użyć obiektów drzew o wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać maksymalną jakość. W przeciwnym wypadku należy zastosować obiekty drzewa o niskiej rozdzielczości.

Dzięki obiektom fotograficznym utworzone zdjęcia wydają się znacznie żywsze i bardziej realistyczne na tle swojego wirtualnego otoczenia 3D.


Przykładowe zdjęcia ze zbioru obiektów — zdjęć 3D drzew

  • Przykłady — duże drzewa
  • Przykłady — średnie drzewa
  • Przykłady — małe drzewa

Obiekty — zdjęcia 3D drzewa — dziedzina duże drzewa

Poniżej widnieją przykłady niektórych obiektów fotograficznych z dziedziny duże drzewa

Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa


Obiekty — zdjęcia 3D drzewa — dziedzina średnie drzewa

Poniżej widnieją przykłady niektórych obiektów fotograficznych z dziedziny średnie drzewa

Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa


Obiekty — zdjęcia 3D drzewa — dziedzina małe drzewa

Poniżej widnieją przykłady niektórych obiektów fotograficznych z dziedziny małe drzewa

Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa Drzewa