Aktualizacje i poprawki programu cadvilla

Bezpłatne aktualizacje i poprawki poszczególnych wersji cadvilla

Rozróżniamy bezpłatne i płatne aktualizacje. Płatne aktualizacje to większe uaktualnienia, w ramach których zmienia się też numer wersji — np. z wersji cadvilla 2.x.x.x do wersji cadvilla 4.x.x.x. Płątne uaktualnienia znajdują się tutaj.

Czym są aktualizacje i poprawki?

Poprawką określa się najprostszą aktualizację oprogramowania. Oznacza ona niewielką zmianę w celu usunięcia pojedynczych, konkretnych błędów lub usterek oprogramowania (np. luk bezpieczeństwa, błędów i. in.). Poprawki nie zmieniają numeru wersji programu cadvilla. Czasami w profesjonalnych kręgach poprawki określa się mianem „service release” lub „bugfix”.

Termin „aktualizacja” wywodzi się z języka angielskiego („update”) i oznacza „wprowadzenie najnowszego stanu”. Aktualizacja zawiera z reguły większą liczbę aktualizacji programowych i korekt błędów, aby doprowadzić program do najaktualniejszego stanu (aktualizacja jest więc zbiorem poprawek).

Ponieważ aktualizacja prowadzi do większych zmian w programie, zwiększa się z reguły numer podwersji oprogramowania cadvilla (np. z wersji 1.6 do wersji 1.7).
Wszystkie dostępne aktualizacje i poprawki są bezpłatne.

Dostępne aktualizacje i poprawki dotyczące:

(Uwaga: w pierwszym kroku wybierz swoją wersję 4 wspomnianych wersji Cadvilla).

Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic.

  • 21.06.2021 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 10.0.x.x do wersji cadvilla basic 10.0.6.0 (~ 7,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_10.0.6.0.exe

  • 15.10.2020 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 9.0.x.x do wersji cadvilla basic 9.0.3.0 (~ 33,6 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_9.0.3.0.exe

  • 01.06.2019 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 8.0.x.x do wersji cadvilla basic 8.0.0.9 (~ 22 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_8.0.0.9.exe

  • 17.04.2018 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 7.0.x.x do wersji cadvilla basic 7.0.0.8 (~ 22 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_7.0.0.8.exe

  • 01.03.2017 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 6.0.x.x do wersji cadvilla basic 6.1.0.0 (~ 23 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_6.1.0.0.exe

  • 15.07.2015 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 5.0.x.x do wersji cadvilla basic 5.2.1.0 (~ 21 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_5.2.1.0.exe

  • 25.02.2014 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 4.0.x.x do wersji cadvilla basic 4.0.2.0 (~ 163 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_4.0.2.0.exe

  • 05.09.2011 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 3.0.x.x do wersji cadvilla basic 3.0.2.0 (~ 65 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_3.0.2.0.exe

  • 26.10.2009 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 1.x.x.x do wersji cadvilla basic 2.0.0.2 (~ 89 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/update_cadvilla_basic_2.0.0.2.exe

Aktualizacje wersji cadvilla basic 1.x / 2.x / 3.x / 4.x / 5.x / 6.x / 7.x do wersji cadvilla basic 8.x są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

Menu