Aktualizacje i poprawki programu cadvilla

Bezpłatne aktualizacje i poprawki poszczególnych wersji cadvilla

Rozróżniamy bezpłatne i płatne aktualizacje. Płatne aktualizacje to większe uaktualnienia, w ramach których zmienia się też numer wersji — np. z wersji cadvilla 2 do wersji cadvilla 4. Płątne uaktualnienia znajdują się tutaj.

Czym są aktualizacje i poprawki?

Poprawką określa się najprostszą aktualizację oprogramowania. Oznacza ona niewielką zmianę w celu usunięcia pojedynczych, konkretnych błędów lub usterek oprogramowania (np. luk bezpieczeństwa, błędów i. in.). Poprawki nie zmieniają numeru wersji programu cadvilla. Czasami w profesjonalnych kręgach poprawki określa się mianem „service release” lub „bugfix”.

Termin „aktualizacja” wywodzi się z języka angielskiego („update”) i oznacza „wprowadzenie najnowszego stanu”. Aktualizacja zawiera z reguły większą liczbę aktualizacji programowych i korekt błędów, aby doprowadzić program do najaktualniejszego stanu (aktualizacja jest więc zbiorem poprawek).

Ponieważ aktualizacja prowadzi do większych zmian w programie, zwiększa się z reguły numer podwersji oprogramowania cadvilla (np. z wersji 1.6 do wersji 1.7).
Wszystkie dostępne aktualizacje i poprawki są bezpłatne.

Dostępne aktualizacje i poprawki dotyczące:

(Uwaga: w pierwszym kroku wybierz swoją wersję 4 wspomnianych wersji Cadvilla).

Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic.

 • 29.08.2022 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 11.0 do wersji cadvilla basic 11.0.14.0 (~ 7,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_11.0.14.0.exe

 • 21.06.2021 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 10.0 do wersji cadvilla basic 10.0.6.0 (~ 7,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_10.0.6.0.exe

 • 15.10.2020 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 9.0 do wersji cadvilla basic 9.0.3.0 (~ 33,6 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_9.0.3.0.exe

 • 01.06.2019 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 8.0 do wersji cadvilla basic 8.0.0.9 (~ 22 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_8.0.0.9.exe

 • 17.04.2018 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 7.0 do wersji cadvilla basic 7.0.0.8 (~ 22 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_7.0.0.8.exe

 • 01.03.2017 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 6.0 do wersji cadvilla basic 6.1.0.0 (~ 23 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_6.1.0.0.exe

 • 15.07.2015 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 5.0 do wersji cadvilla basic 5.2.1.0 (~ 21 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_5.2.1.0.exe

 • 25.02.2014 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 4.0 do wersji cadvilla basic 4.0.2.0 (~ 163 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_4.0.2.0.exe

 • 05.09.2011 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 3.0 do wersji cadvilla basic 3.0.2.0 (~ 65 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/Update_cadvilla_basic_3.0.2.0.exe

 • 26.10.2009 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic 1 do wersji cadvilla basic 2.0.0.2 (~ 89 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basic/update_cadvilla_basic_2.0.0.2.exe

Aktualizacje wersji cadvilla basic 1 – 11 do wersji cadvilla basic 12 są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic plus:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla basic plus.

 • 29.08.2022 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 11.0 do wersji cadvilla basic plus 11.0.14.0 (~ 7,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_11.0.14.0.exe

 • 21.06.2021 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 10.0 do wersji cadvilla basic plus 10.0.6.0 (~ 7,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_10.0.6.0.exe

 • 15.10.2020 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 9.0 do wersji cadvilla basic plus 9.0.3.0 (~ 33,6 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_9.0.3.0.exe

 • 01.06.2019 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 8.0 do wersji cadvilla basic plus 8.0.0.9 (~ 22 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_8.0.0.9.exe

 • 17.04.2018 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 7.0 do wersji cadvilla basic plus 7.0.0.8 (~ 22 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_7.0.0.8.exe

 • 01.03.2017 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 6.0 do wersji cadvilla basic plus 6.1.0.0 (~ 23 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_6.1.0.0.exe

 • 15.07.2015 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 5.0 do wersji cadvilla basic plus 5.2.1.0 (~ 21 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_5.2.1.0.exe

 • 25.02.2014 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 4.0 do wersji cadvilla basic plus 4.0.2.0 (~ 163 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_4.0.2.0.exe

 • 05.09.2011 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 3.0 do wersji cadvilla basic plus 3.0.2.0 (~ 65 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/Update_cadvilla_basic_plus_3.0.2.0.exe

 • 26.10.2009 r. – aktualizacja wersji cadvilla basic plus 1 do wersji cadvilla basic plus 2.0.0.2 (~ 89 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/basicplus/update_cadvilla_basic_plus_2.0.0.2.exe

Aktualizacje wersji cadvilla basic plus 1 – 11 do wersji cadvilla basic plus 12 są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional.

 • 29.08.2022 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 11.0 do wersji cadvilla professional 11.0.14.0 (~ 8,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_11.0.14.0.exe

 • 21.06.2021 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 10.0 do wersji cadvilla professional 10.0.6.0 (~ 8,4 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_10.0.6.0.exe

 • 15.10.2020 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 9.0 do wersji cadvilla professional 9.0.3.0 (~ 35,2 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_9.0.3.0.exe

 • 01.06.2019 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 8.0 do wersji cadvilla professional 8.0.0.9 (~ 23,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_8.0.0.9.exe

 • 17.04.2018 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 7.0 do wersji cadvilla professional 7.0.0.8 (~ 23,5 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_7.0.0.8.exe

 • 01.03.2017 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 6.0 do wersji cadvilla professional 6.1.0.0 (~ 24,4 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_6.1.0.0.exe

 • 15.07.2015 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 5.0 do wersji cadvilla professional 5.2.1.0 (~ 22,4 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_5.2.1.0.exe

 • 25.02.2014 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 4.0 do wersji cadvilla professional 4.0.2.0 (~ 164 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_4.0.2.0.exe

 • 05.09.2011 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 3.0 do wersji cadvilla professional 3.0.2.0 (~ 65 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/Update_cadvilla_professional_3.0.2.0.exe

 • 26.10.2009 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional 1 do wersji cadvilla professional 2.0.0.2 (~ 89 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professional/update_cadvilla_professional_2.0.0.2.exe

Aktualizacje wersji cadvilla professional 1 – 11 do wersji cadvilla professional 12 są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.

Aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional plus:

Poniżej widnieją dostępne aktualizacje i poprawki wersji cadvilla professional plus.

 • 29.08.2022 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 11.0 do wersji cadvilla professional plus 11.0.14.0 (~ 9,0 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_11.0.14.0.exe

 • 21.06.2021 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 10.0 do wersji cadvilla professional plus 10.0.6.0 (~ 8,9 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_10.0.6.0.exe

 • 15.10.2020 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 9.0 do wersji cadvilla professional plus 9.0.3.0 (~ 36,2 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_9.0.3.0.exe

 • 01.06.2019 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 8.0 do wersji cadvilla professional plus 8.0.0.9 (~ 23,8 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_8.0.0.9.exe

 • 17.04.2018 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 7.0 do wersji cadvilla professional plus 7.0.0.8 (~ 23,8 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_7.0.0.8.exe

 • 01.03.2017 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 6.0 do wersji cadvilla professional plus 6.1.0.0 (~ 26,6 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_6.1.0.0.exe

 • 15.07.2015 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 5.0 do wersji cadvilla professional plus 5.2.1.0 (~ 22,6 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_5.2.1.0.exe

 • 25.02.2014 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 4.0 do wersji cadvilla professional plus 4.0.2.0 (~ 165 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_4.0.2.0.exe

 • 05.09.2011 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 3.0 do wersji cadvilla professional plus 3.0.2.0 (~ 65 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/Update_cadvilla_professional_plus_3.0.2.0.exe

 • 26.10.2009 r. – aktualizacja wersji cadvilla professional plus 1 do wersji cadvilla professional plus 2.0.0.2 (~ 89 MB – bezpłatnie)

Łącze do aktualizacji to:
https://www.cadvilla-download.com/professionalplus/update_cadvilla_professional_plus_2.0.0.2.exe

Aktualizacje wersji cadvilla professional plus 1 – 11 do wersji cadvilla professional plus 12 są płatne.
Płatne uaktualnienia wraz z przeglądem dodatkowych funkcji znajdują się tutaj.