Podręczniki dotyczące oprogramowania cadvilla i modułów dodatkowych

Wszystkie dostępne podręczniki można pobrać w formacie PDF. Jeśli nie można ich prawidłowo uruchomić, należy najpierw zainstalować oprogramowanie Adobe Acrobat Reader do wyświetlania dokumentów PDF. Oprogramowanie Acrobat Reader można bezpłatnie pobrać ze strony firmy Adobe.

Podręczniki ze szczegółowymi opisami funkcji

Podręcznik dotyczący wszystkich oferowanych wersji programu cadvilla

Bez względu na to, czy planowane będzie jedno pomieszczenie, mieszkanie, czy też cały dom, ten podręcznik pomoże stworzyć najlepszy projekt.

Podręcznik dotyczy wersji cadvilla basic, cadvilla basic plus, cadvilla professional oraz
cadvilla professional plus.

Ważne kombinacje przycisków klawiatury i myszy w programie cadvilla

Ten dokument PDF zawiera ważne kombinacje przycisków klawiatury i myszy w trybie 2D/3D oraz ważne kombinacje przycisków klawiatury do wspomagania wprowadzania danych i innych celów.

Podręcznik do modułu Księga przedmiarów

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Księga przedmiarów, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik do modułu Konwerter 3D

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Konwerter 3D, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik do modułu Plan generalny

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Plan generalny, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik modułu planowania trasy ewakuacji i ratownictwa

Kliknij link obok przewodnika Escape and Rescue Planner.

Podręcznik do modułu Import formatu 2D DXF/2D DWG

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Import formatu 2D DXF/2D DWG, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.

Podręcznik do modułu Konstrukcja okna

Aby wyświetlić podręcznik do modułu Konstrukcja okna, należy kliknąć łącze znajdujące się obok.