Ważne skróty klawiaturowe i kombinacje przycisków myszy

Objaśnienie znaków

Kombinacje przycisków klawiatury i myszy w trybie 2D/3D

Przytrzymując następujące klawisze w połączeniu z myszą, pojawiają się następujące możliwości


Kombinacje przycisków klawiatury do wspomagania wprowadzania danych i innych celów


Skrót do funkcji

Pobieranie ważnych kombinacji klawiszy klawiatury i myszy w programie cadvila w formie pliku PDF

Ten dokument PDF zawiera wyżej wymienione kombinacje klawiszy klawiatury i myszy w trybie 2D/3D oraz ważne kombinacje przycisków klawiatury do wspomagania wprowadzania danych i innych celów.