cadvilla — uaktualnienie i zamiana

cadvilla — uaktualnienie do wersji 12 z możliwością zamówienia

Poniżej znajdują się wszystkie ceny uaktualnienia programu cadvilla do wersji 12. Jest to obszerna aktualizacja z wieloma poprawkami i dodatkowymi usługami.

Upgrade
cadvilla basic - Upgrade
istniejąca wersja
cadvilla basic


cadvilla basic
12.0.4.0
(c.k. €24,95)
€17,95 *

Upgrade
cadvilla basic plus - Upgrade
istniejąca wersja
cadvilla basic plus


cadvilla basic plus
12.0.4.0
(c.k. €39,95)
€27,95 *

Upgrade
cadvilla professional - Upgrade
istniejąca wersja
cadvilla professional


cadvilla professional
12.0.4.0
(c.k. €124,50)
€67,95 *

Upgrade
cadvilla basic - Upgrade
istniejąca wersja
cadvilla professional plus


cadvilla professional plus
12.0.4.0
(c.k. €149,50)
€78,95 *

*

Dodatkowe funkcje cadvilla wersji 2 -wersji 12

Dodatkowe funkcje cadvilla wersji 2 – cadvilla wersji 5 są wymienione tutaj.
Dodatkowe funkcje cadvilla wersji 6 – cadvilla wersji 9 ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.
Dodatkowe funkcje cadvilla wersji 10 – cadvilla wersji 11 ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.

Dodatkowe funkcje cadvilla wersji 12 ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.

Aktualizacja i jednoczesna zmiana na większą wersję cadvilla

Chcesz rozszerzyć możliwości swojej wersji i rozbudować ją do większej wersji? Tutaj znajdziesz wszystkie możliwości na zmianę.