cadvilla — uaktualnienie i zamiana

cadvilla — uaktualnienie do wersji 8.x.x.x z możliwością zamówienia

Poniżej znajdują się wszystkie ceny uaktualnienia programu cadvilla do wersji 8.x.x.x. Jest to obszerna aktualizacja z wieloma poprawkami i dodatkowymi usługami.

Upgrade
cadvilla basic - Upgrade
cadvilla basic
5.x.x.x, 6.x.x.x, 7.x.x.x

cadvilla basic
8.0.0.9
(c.k. €15,95)
€13,95 *

Upgrade
cadvilla basic plus - Upgrade
cadvilla basic plus
5.x.x.x, 6.x.x.x, 7.x.x.x

cadvilla basic plus
8.0.0.9
(c.k. €29,95)
€23,95 *

Upgrade
cadvilla professional - Upgrade
cadvilla professional
5.x.x.x, 6.x.x.x, 7.x.x.x

cadvilla professional
8.0.0.9
(c.k. €124,50)
€61,95 *

Upgrade
cadvilla basic - Upgrade
cadvilla professional plus
5.x.x.x, 6.x.x.x, 7.x.x.x

cadvilla professional plus
8.0.0.9
(c.k. €149,50)
€75,95 *

*

Dodatkowe funkcje wersji 8.x.x.x

Dodatkowe funkcje programu cadvilla wersja 8.x.x.x przedstawione w poniższej tabeli stanowią tylko najważniejsze nowości. Oczywiście dokonano wielu innych mniejszych zmian i uzupełnień, a także korekty niedociągnięć.

Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.. Tutaj znajdziesz wszystkie nowe funkcje w języku angielskim..

Dodatkowe funkcje wersji cadvilla 2.x.x.x – 5.x.x.x

Dodatkowe funkcje cadvilla 2.x.x.x – cadvilla 5.x.x.x są wymienione tutaj.

Aktualizacja i jednoczesna zmiana na większą wersję cadvilla

Chcesz rozszerzyć możliwości swojej wersji i rozbudować ją do większej wersji? Tutaj znajdziesz wszystkie możliwości na zmianę.

Menu