Konstrukcja okna

Moduł dodatkowy dla Cadvilla

Zwolnij przez aktywację

Konstrukcja okna – Dodatkowy moduł

94,50 € *

(Zalecana cena katalogowa, obecnie brak dostępnych działań)

– Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT

Dodatek do tworzenia dowolnie definiowalnych okien

Moduł dodatkowy Konstrukcja okna umożliwia tworzenie własnych konstrukcji okien do dalszego wykorzystania w projekcie. Dodatkowo można ładować i zmieniać gotowe konstrukcje.

Podczas tworzenia nowej konstrukcji należy najpierw podać typ okna — do tej pory „nowa konstrukcja okna”. Wtyczka ta zostanie w przyszłości rozszerzona o konstrukcje drzwi i fasad.

Po automatycznym lub ręcznym utworzeniu siatki konstrukcyjnej można określić profile w siatce. Aktualnie na jedną konstrukcję okna nakłada się standardowo trzy profile: profil ram, skrzydeł i krokwi.

Jeśli w danej konstrukcji potrzebna jest większa niż określona liczba profili, należy wstawić nowy. Można na przykład użyć różnych skrzydeł z różnymi ramami albo najróżniejszych profili krokwi.

Ten moduł jest zawarty w następujących wersjach programu cadvilla

Zakres usług – konstrukcja okna

Definicja siatki konstrukcji oknaStandardowo w nowej konstrukcji tworzy się siatkę z polami 3 x 3. Można ją rozszerzać i zmieniać według potrzeb.

W obszarze odstępy między osiami wybiera się odpowiednią oś siatki i zmienia wymiary następnej osi siatki. Można je zdefiniować zarówno dla osi poziomej, jak i pionowej. Siatka tworzy więc strukturę dla tymczasowych wymiarów.

Możliwe jest skonstruowanie skrzydeł za pomocą pól statki, jednak z reguły tworzy się skrzydło w jednym polu siatki, aby później można było łatwiej wprowadzać zmiany do siatki i skrzydeł.

Profil — wymiary części budowlanychWszystkie części budowlane w jednej konstrukcji okna, z wyjątkiem wypełnienia, opierają się na profilach.

W ten sposób powstaje możliwość wstawienia i bezpośredniego użycia również w przyszłości profili producentów.

Do tego czasu na siatkę konstrukcyjną nakłada się standardowo trzy profile: profil ram, skrzydeł i krokwi. Wszystkie wymiary tych części budowlanych wywodzą się od tych typów profili.
Jeśli użytkownik chce na przykład zmienić szerokość ramy, musi otworzyć okno dialogowe „Właściwości konstrukcji” i odpowiednio zmienić szerokość profilu ramy. Jeśli w danej konstrukcji potrzebna jest większa niż określona liczba profili, należy wstawić nowy. Można użyć różnych skrzydeł z różnymi ramami skrzydeł.

Wszystkie zmiany wymiarów profili mają automatyczny wpływ na wszystkie części budowlane wykorzystujące ten profil.

Skrzydła — rodzaje skrzydeł

W siatce można umieścić dostępne podstawowe rodzaje skrzydeł poprzez wstawienie myszą prostokąta, w którym utworzone będzie wybrane skrzydło. Kierunek wstawienia prostokąta jest przy tym nieistotny. Można łączyć różne rodzaje skrzydeł, aby uzyskać pożądane okno. W przypadku określonych form, np. półłuku, należy wstawić odbicie lustrzane jednego skrzydła, aby złączyć dwa półłuki w jeden łuk.

Każde skrzydło ma w zależności od typu różne właściwości, które można dopasować za pomocą właściwego okna dialogowego. W dolnym obszarze można znaleźć rozszerzenia parametrów, rodzajów skrzydeł oraz wypełnienia. Rodzaje skrzydeł zmieniają najpierw sposób przedstawienia w widoku konstrukcji i są później analizowane także w oprogramowanie do projektowania.

Różne parametry skrzydeł przedstawione są w oknie dialogowym oprogramowania do projektowania za pomocą szkiców.

Parametry siatki i ramy

Oprogramowanie rozróżnia pomiędzy parametrami siatki i ramy. Parametry wpływają na zmienne części danego rodzaju. Parametr siatki zmienia część siatki, do której został wstawiony, a parametr ramy (tylko w przypadku wielokątnego okna) wpływa na ramę.

Parametry siatki zmieniają wymiary osi siatki, której dotyczą, a także tworzą zmienną część konstrukcji. W przypadku siatki z dwoma polami o szerokości 1 m oraz wstawienia parametru dla lewego pola, które ostatecznie będzie zmienione do wielkości 1,5 m, zmienią się oba pola. Lewe pole do wielkości 1,5 m, a prawe — 0,5 m, ponieważ łączne wymiary pozostają niezmienione.

Parametry ramy tworzą narzędzie wspomagające dla skrzydeł w formie wielokąta. Następujący przykład takiego skrzydła z parametrami ramy został dopasowany do powyższej formy.

Szczebliny

Ze szczeblinami wiążą dwie kwestie:

  • tworzenie szczeblin i rysunków szczeblin oraz zarządzanie nimi,
  • przypisywanie i używanie szczeblin.

Zasadniczo szczebliny przypisuje się zawsze do jednego skrzydła. Odbywa się to za pomocą menu kontekstowego dotyczącego wybranego skrzydła albo za pomocą okna dialogowego Właściwości dotyczącego skrzydła.

Po umieszczeniu szczebliny można zmienić pozycję w sposób numeryczny oraz jednocześnie ustalić, czy chodzi o stałą wartość. Jeśli nie jest to stałą wartość, pozycja szczebliny zmienia się wraz z wielkością skrzydła.

Dodatkową możliwością tworzenia rysunków szczeblin jest rysowanie symbolu 2D przy użyciu funkcji rysowania grafiki 2D.

Słupki i ślemionaSkrzydła położone są bezpośrednio obok siebie, ponieważ rama powstanie wyłącznie dookoła zewnętrznego konturu całej konstrukcji. Mimo to może zdarzyć się, że konstrukcję należy podzielić w poziomie i pionie. Do tego celu służą słupki i ślemiona wstawiane za pomocą myszy pomiędzy skrzydłami wzdłuż siatki. Słupki i ślemiona nie mają specjalnych właściwości poza profilem, szerokością i głębokością.