Dodatki > Dodatkowe obiekty > Zdjęcia 3D ludzie

Dodatkowe obiekty programu Cadvilla - zdjęcie 3D ludzie

Obiekty127,00 Zł* (zamiast € 39,95 - cena promocyjna)tylko do pobraniaKup Obiekty  >>*)  Ceny zawierają VAT - pobieranie ok. 121 MB

Zbiór obiektów — zdjęcie 3D ludzie

Zbiór obiektów — zdjęcia 3D ludzie zawiera 350 obiektów fotograficznych z następujących dziedzin:

  • Kobiety
  • Mężczyźni
  • Dzieci
  • Grupy

Obiekty fotograficzne to zdjęcia z przezroczystym obramowaniem, które można nanieść na obiekt 3D o grubości zero. Są to najbardziej realistycznie wyglądające elementy konstrukcyjne sceny 3D. Są one korzystniejsze niż inne obiekty 3D, ponieważ mają niewiele powierzchni i nie zajmują pamięci komputera pomimo bardzo wysokiej jakości.

Podobnie jak inne obiekty 3D, obiekty fotograficzne można umieścić za pomocą prostej funkcji przeciągnij i upuść z katalogu, a w razie potrzeby zmienić ich wysokość i szerokość.

Dzięki obiektom fotograficznym utworzone zdjęcia wydają się znacznie żywsze i bardziej realistyczne na tle swojego wirtualnego otoczenia 3D.


Przykładowe zdjęcia ze zbioru obiektów — zdjęć 3D ludzie

  • Dziedzina — Grupy
  • Dziedzina — Kobiety
  • Dziedzina — Mężczyźni
  • Dziedzina — Dzieci

Obiekty — zdjęcia 3D ludzie — dziedzina Grupy

Poniżej widnieją przykłady niektórych obiektów fotograficznych z dziedziny Grupy

Grupa Grupa GrupaGrupa Grupa Grupa GrupaGrupa Grupa Grupa Grupa Grupa


Obiekty — zdjęcia 3D ludzie — dziedzina Kobiety

Poniżej widnieją przykłady niektórych obiektów fotograficznych z dziedziny Kobiety

KobietyKobietyKobiety Kobiety Kobiety Kobiety Kobiety Kobiety Kobiety Kobiety Kobiety Kobiety


Obiekty — zdjęcia 3D ludzie — dziedzina Mężczyźni

Poniżej widnieją przykłady niektórych obiektów fotograficznych z dziedziny Mężczyźni

Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni


Objekte der 3D Foto Menschen - Bereich Kinder

Nachstehend finden sie einige enthaltene Fotoobjekt-Beispiele aus dem Bereich Kinder

Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder