cadvilla & ArCon planTEK: Oprogramowanie CAD

Główne cechy dla każdej wersji w porównaniu

W poniższej tabeli znajdziesz ważne cechy cadvilli w porównaniu z ArCon [planTEK].

Legenda dotycząca poniższej tabeli:

, – Wersja zawiera tę funkcję
, – Wersja nie zawiera tej funkcji

Produkt dostępny w języku polskim
Planowanie domu, mieszkania, wyposażenia i ogrodu
Tworzenie i drukowanie projektów według skali
Wirtualny spacer po projekcie w trybie 3D
Uwzględnienie pozycji słońca i cienia
Fotorealistyczne wizualizacje 3D
Rozszerzone funkcje dla zaawansowanych użytkowników
Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokach
Tworzenie własnych, ambitnych obiektów 3D
Zastosowanie techniki projektowania warstwowego do tworzenia planu po
Łączenie wielu pojedynczych dachów
Plan generalny zawierający wszystkie piętra do wniosku budowlanego
Interfejs użytkownika i menu
Interfejs użytkownika w formie paska narzędzi
Interfejs użytkownika w formie wstążki
Interfejsy — import i eksport
Import plików 2D DWG i 2D DXF
Eksport widoków 2D do formatu 2D DXF
Zastosowanie dostępnych zbiorów obiektów
Użycie i import istniejących projektów ArCon
Zapisywanie projektów w formacie ArCon *.acp
Produkt dostępny w języku polskim

Program ArCon dostępny jest tylko w języku niemieckim.

Program cadvilla dostępny jest w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, francuski i inne.

Planowanie domu, mieszkania, wyposażenia i ogrodu

Za pomocą programów cadvilla i ArCon planTEK można zaplanować i urządzić swój dom lub mieszkanie.
Do planowania obszaru zewnętrznego służą domyślne formy ukształtowania terenu oraz narzędzia do wprowadzania punktów wysokościowych.

Ponadto programy oferują możliwość automatycznego tworzenia przekrojów i widoków z boku.

Projekty utworzone za pomocą programów cadvilla i ArCon planTEK mogą zawierać dowolną liczbę pięter, ścian, okien, drzwi itd. Wszystkie trzy pakiety to profesjonalne wersje oprogramowania bez ograniczeń.

Tworzenie i drukowanie projektów według skali

We wszystkich oferowanych przez nas wersjach programu można wprowadzać dane według skali za pomocą siatek, linii pomocniczych i innych narzędzi konstrukcyjnych.

Wydruk projektu również jest zgodny ze skalą. Za pomocą (bezpłatnej) drukarki PDF można również tworzyć dokumenty PDF.

Wirtualny spacer po projekcie w trybie 3D

Wirtualny spacer po budynku oraz wokół niego oferuje użytkownikowi pierwsze wrażenie dotyczące jego nieruchomości.

W programie ArCon planTEK sterowanie kierunkiem spaceru odbywa się za pomocą myszki.

W programie cadvilla za pomocą myszy steruje się kierunkiem wzroku (głową), a klawisza kursora — ruchem wewnątrz domu (nogi).

Uwzględnienie pozycji słońca i cienia

Za pomocą okna dialogowego ustawia się pozycję projektu/domu, określając stopnie długości i szerokości geograficznej (dane te można wprowadzić również poprzez zdefiniowanie kraju i miejscowości).

Uwzględniając porę roku, datę i godzinę, określa się dokładną pozycję słońca i księżyca.

Plany konstrukcyjne zawierają strzałkę wskazującą kierunek północny. Jej pozycja służy do kalkulacji pozycji słońca i cienia w odniesieniu do budynków.

Fotorealistyczne wizualizacje 3D

Projekt można prezentować w widoku 3D. Po wprowadzeniu dodatkowego zdjęcia tła (np. zdjęcia działki) można natychmiast zobaczyć, jak dom prezentuje się na działce.

Raytracing oraz jakość tworzonych rysunków w wersjach programu cadvilla są rozszerzone w porównaniu do programu ArCon planTEK.

Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokach

Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokachPostępy projektu można śledzić w programie cadvilla za pomocą różnych, jednocześnie wyświetlanych widoków (widoków z góry 2D, przekrojów, widoków 3D).

Różne widoki projektu można wyświetlać obok siebie. W ten sposób możliwa jest jednoczesna praca w różnych widokach.

Przykładem są dwie kolumny przedstawione na rysunku obok oraz związany z nimi podest (zaznaczone kolorem czerwonym). Równoległe wyświetlanie wybranych obiektów we wszystkich widokach daje pełny obraz projektu i możliwość jego przeglądu. Każda zmiana wprowadzana jest jednocześnie we wszystkich widokach.

Tworzenie własnych, ambitnych obiektów 3D

Creating your own sophisticated 3D objectsProgram ArCon planTEK oferuje możliwość generowania PROSTYCH obiektów za pomocą narzędzia do projektowania płyt w połączeniu z dostępnymi obiektami.

Program cadvilla umożliwia tworzenie AMBITNYCH obiektów 3D za pomocą konstrukcji 3D.

Mogą to być na przykład: wiata samochodowa, wazon, balkon w zabytkowym stylu.

Dzięki tworzeniu brył 3D z połączenia brył podstawowych, obrotowych, wytłaczanych i brył dopasowanych do konturów można generować nowe obiekty za pomocą funkcji przycinania (operacji boolowskich), a następnie zastosować je w swoim projekcie.

Przykłady na zdjęciu obok utworzono wyłącznie za pomocą konstrukcji 3D programu cadvilla.

Zastosowanie techniki projektowania warstwowego do tworzenia planu po

Technika projektowania warstwowego umożliwia nałożenie warstw zawierających treści dotyczące powiązanych obszarów, a następnie oddzielne wyświetlanie i ukrywanie ich.

Najważniejsze korzyści płynące z tej techniki to:

  • Dzięki zastosowaniu warstw można w bardziej przejrzysty sposób wyświetlić strukturę pięter.
  • Powiązane ze sobą informacje można odkładać na osobnych warstwach (np. różne propozycje wyposażenia, oddzielenie starej konstrukcji/stanu obecnego i nowej konstrukcji, przebudowa).
  • Można tworzyć różne wyniki i rysunki dzięki wyświetlaniu i ukrywaniu nałożonych warstw.
  • Każdej warstwie można w programie cadvilla przypisać wysokość/poziom.
Łączenie wielu pojedynczych dachów

Łączenie wielu pojedynczych dachówWymagania dotyczące dachów stają się dzisiaj coraz większe w wyniku zastosowania nowych technologii oraz większych wymagań budujących. W tym celu w programie cadvilla professional plus dodano efektywne narzędzie.

W pierwszym kroku wprowadza się pojedyncze dachy i określa ich pozycję — na przykład normalny dach dwuspadowy, jednospadowy lub czterospadowy.

Na koniec łączy się je za pomocą kilku kliknięć myszką. Nowe obliczenie kompletnej konstrukcji drewnianej oraz całej formy dachu odbywa się przy tym automatycznie.

Późniejsze edytowanie, przesuwanie, obracanie, usuwanie lub zmienianie (już połączonych) pojedynczych dachów jest możliwe w każdej chwili.

Plan generalny zawierający wszystkie piętra do wniosku budowlanego

Program ArCon planTEK umożliwia wydruk każdego piętra na jednym planie według skali. Widoki boczne i przekroje można również według uznania przedstawić na arkuszu.

Jeśli wymagany jest wydruk planu zawierającego WSZYSTKIE piętra, widoki boczne i przekroje na JEDNYM planie, potrzebna jest funkcja tworzenia planu generalnego.

Program ArCon planTEK nie ma takiej funkcji, jednak można go uzupełnić za pomocą dodatkowych pakietów oprogramowania.

Wersje cadvilla professional i cadvilla professional plus zawierają funkcję tworzenia planu generalnego.

Interfejs użytkownika w formie paska narzędzi

Zarówno program ArCon planTEK, jak i program cadvilla oferują możliwość wyświetlania interfejsu użytkownika w formie paska narzędzi.

W górnej części znajdują się takie funkcje, jak tworzenie widoków, otwieranie, zapisywanie i przybliżanie/oddalanie.

W lewej części interfejsu użytkownika znajduje się pasek narzędzi w następujących kategoriach:
– co chcę zrobić (np. wprowadzanie ścian),
– jak chcę to zrobić (np. za pomocą wprowadzania wielokątów).

Interfejs użytkownika w formie wstążki

Oprócz znanej z programu ArCon formy paska narzędzi program cadvilla umożliwia wyświetlanie interfejsu użytkownika w formie wstążki.

Wstążki to nowoczesne paski funkcyjne, które z powodzeniem stosowane są w wielu znanych programach od czasu wprowadzenia pakietu Office 2010.

Wstążki zwiększają przejrzystość oprogramowania podczas użytkowania.

Import plików 2D DWG i 2D DXF

Pliki 2D DWG i 2D DXF można importować, wyświetlać i zapisywać jako warstwy podczas tworzenia planu pomieszczeń. Linie i punkty wierzchołkowe w tych warstwach służą jako punkty i linie zaczepienia do konstruowania ścian, okien itd.

Okno dialogowe, które pojawia się podczas importowania plików, zawiera dwa obszary. W pierwszym można wybrać odpowiednie warstwy, a w drugim — przedstawić je w formie podglądu.

Eksport widoków 2D do formatu 2D DXF

Za pomocą tej funkcji można generować pliki 2D DXF do dalszej edycji w innych systemach CAD (np. AUTOCAD).

Program cadvilla umożliwia dodatkowo eksport do formatu 2D DWG. Ponadto można samodzielnie określić, która wersja programu AutoCAD ma być uwzględniona do eksportu. Dotyczy to wersji od AutoCAD R09 do AutoCAD 2018.

Zastosowanie dostępnych zbiorów obiektów

ArCon LogoW odniesieniu do programu ArCon planTEK:
Zbiory obiektów ArCon (*.ACO, *.O2C) można bez problemu wykorzystać w programie ArCon planTEK. Możliwy jest import obiektów 3DS.

W odniesieniu do programu cadvilla:
Następujące formaty obiektów 3D z ArCon można zaimportować do cadvilla:
– format ArCon (*.aco)
– plik obiektu 3DS (*.3ds)

Użycie i import istniejących projektów ArCon

W odniesieniu do programu ArCon planTEK:
Bez problemu można importować i edytować projekty ArCon utworzone za pomocą starszej wersji programu ArCon (do wersji ArCon +6.30) lub projekty ArCon utworzone za pomocą programu do projektowania domu opartego na programie ArCon planTEK.

W odniesieniu do programu cadvilla professional plus:
Ta funkcja umożliwia wczytanie istniejących projektów (*.acp) opartych na oprogramowaniu ArCon [planTEK], ArCon open albo starszych wersjach programu ArCon (do wersji ArCon +6.30).
W idealnym przypadku kompletny projekt ze wszystkimi ścianami, stropami, oknami, drzwiami i dachami zostanie zaimportowany w formacie 3D i można go następnie edytować, zmieniać i uzupełniać.

Zapisywanie projektów w formacie ArCon *.acp

Zapisywanie projektów w formacie ACP nie jest możliwe w programie cadvilla, ponieważ program ten został opracowany zupełnie od nowa w oparciu o środowisko wykonawcze Microsoft.NET z efektywnym rdzeniem 3D. Projekty programu cadvilla tworzone są całkowicie w modelu danych 3D.

Menu