cadvilla — Dodatkowe funkcje wersji 6.x.x.x – 9.x.x.x

Dodatkowe funkcje wersji cadvilla 2.x.x.x – 12.x.x.x

Dodatkowe funkcje cadvilla 2.x.x.x – cadvilla 5.x.x.x są wymienione tutaj.
Dodatkowe funkcje cadvilla 6.x.x.x – cadvilla 9.x.x.x ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.
Dodatkowe funkcje cadvilla 10.x.x.x – cadvilla 11.x.x.x ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.

Dodatkowe funkcje cadvilla 12.x.x.x