Dodatkowe funkcje nowych wersji

cadvilla — Dodatkowe funkcje wersji 2.x.x.x – 5.x.x.x

Dodatkowe funkcje wersji 5.x.x.x

W poniższej tabeli znajdują się dodatkowe funkcje programu cadvilla wersja 5.x.x.x w porównaniu do programu cadvilla wersja 4.x.x.x

Legenda dotycząca poniższej tabeli:

, – Wersja zawiera tę funkcję.
, – Wersja nie zawiera tej funkcji

Dodatkowe funkcje wersji 4.x.x.x

W poniższej tabeli znajdują się dodatkowe funkcje programu cadvilla wersja 4.x.x.x w porównaniu do programu cadvilla wersja 3.x.x.x

Legenda dotycząca poniższej tabeli:

, – Wersja zawiera tę funkcję
, – Wersja nie zawiera tej funkcji

Dodatkowe funkcje wersji 3.x.x.x

W poniższej tabeli znajdują się dodatkowe funkcje programu cadvilla wersja 3.x.x.x w porównaniu do programu cadvilla wersja 2.x.x.x

Legenda dotycząca poniższej tabeli:

, – Wersja zawiera tę funkcję
, – Wersja nie zawiera tej funkcji

Menu