Eksport do formatu CINEMA 4D – dodatkowy moduł do Cadvilla

Moduł dodatkowy dla Cadvilla

Zwolnij przez aktywację

CINEMA 4D Eksport – Dodatkowy moduł

119,00 € *

(Zalecana cena katalogowa, obecnie brak dostępnych działań)

– Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT

Dodatek do eksportowania danych w formacie CINEMA 4D

Moduł CINEMA 4D służy do eksportowania wszystkich danych 3D z planu wykonanego w programie cadvilla do formatu CINEMA 4D.

Utworzone dane można otworzyć w formacie CINEMA 4D bez dalszego konwertowania i edytować, aby w ciągu kilku minut osiągnąć rezultaty, które uzyskuje się bezpośrednio z procesu planowania.

Zakres usług — eksportowanie projektu cadvilla do formatu CINEMA 4D

  • Eksportuj całe projekty i sceny ze źródłami światła, materiałami i teksturami
  • Eksportuj za pomocą narzędzia Widoczność w programie cadvilla pojedyncze elementy i rozszerz w ten sposób swój katalog CINEMA 4D. Ponieważ w programie cadvilla można pojedynczo wyświetlać też szczegóły konstrukcyjne, takiej jak dachy, schody oraz wszystkie pozostałe treści z obszernych katalogów, za pomocą narzędzia Widoczność w zakresie każdego widoku 3D, stanowi to źródło modeli, które można później zastosować niezależnie od planu.
  • Pełna struktura projektu cadvilla składającego się z budynków, pięter i elementów konstrukcyjnych zostaje opcjonalnie zachowania podczas eksportu. W ten sposób można również później identyfikować i edytować elementy w prosty sposób.
  • Materiały i obiekty można przed eksportem połączyć i tak zwiększyć przejrzystość.
  • Punkty obserwacyjne zdefiniowane w programie cadvilla są eksportowane i dostępne w formacie CINEMA 4D jako pozycja kamery.

Przykład prezentacji w formacie CINEMA 4D po zaimportowaniu do programu cadvilla
(CINEMA 4D to produkt firmy MAXON Computer GmbH)

Cinema4d Screenshot