Plan generalny

Moduł dodatkowy dla Cadvilla

Zwolnij przez aktywację

Plan generalny – Dodatkowy moduł

58,90 € *

(Zalecana cena katalogowa, obecnie brak dostępnych działań)

– Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT

Efektywne narzędzie dodatkowe do tworzenia planu generalnego

Plan generalny służy do uporządkowania, ukształtowania oraz wydania planów i rysunków według skali.

Plan ten tworzony jest bezpośrednio na podstawie aktualnych danych projektu i szczegółów konstrukcyjnych, nie jest oddzielony od modelu budynku. Wszystkie zmiany konstrukcyjne aktualizowane są automatycznie w planie generalnym, ponieważ wszystko opiera się na modelu projektu. Wykluczone są tym samym różnice pomiędzy projektem i planem.

Określone standardowe funkcje, jak teksty, linie pomocnicze, funkcje rysowania 2D, symbole 2D z katalogu itd. można również wykorzystywać w widokach planu. Można więc stworzyć plan oraz dodać do niego zawartość, jak np. rysunki, zdjęcia lub pola tekstowe zapisane z oprogramowaniu podstawowym.

Utworzone pola tekstowe można wypełnić zmiennymi tekstami dotyczącymi np. budującego, skali itd. oraz zapisać. W ten sposób będą dostępne globalnie do innych projektów. Zmienne teksty zastępowane są po wstawieniu pola tekstowego rzeczywistymi wartościami.

Ten moduł jest zawarty w następujących wersjach programu cadvilla

Zakres usług – plan generalny

Planzusammenstellung

Plan generalny służy do uporządkowania, ukształtowania oraz wydania planów i rysunków według skali.

Plan ten opiera się bezpośrednio na aktualnych danych projektu i szczegółach konstrukcyjnych, nie jest oddzielony od modelu budynku.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne aktualizowane są automatycznie w planie generalnym, ponieważ wszystko opiera się na modelu projektu. Wykluczone są tym samym różnice pomiędzy projektem i planem.

Sposób postępowania w celu utworzenia planu ogólnego w trzech krokach:

  • Użytkownik tworzy w swoim projekcie co najmniej jeden widok planu 2D (np. widok 2D z góry, widok od północy, wschodu, zachodu i południa, przekrój). Podczas generowania widoków można dopasować przedstawioną zawartość za pomocą opcji widoczności kategorii. Do tego celu służą wszystkie funkcje dostępne w widoku 2D.
  • W drugim kroku na planie generalnym użytkownik umieszcza dostępne widoki planu 2D na dowolnej pozycji.
  • W trzecim kroku użytkownik uzupełnia plan generalny za pomocą dostępnych lub samodzielnie utworzonych symboli 2D, elementów graficznych 2D i rysunków. Rysunkami mogą być zarówno zdjęcia, jak i rezultaty wizualizacji widoku 3D projektu.

Tworzenie planu generalnego może być tak proste!