Konwerter 3D – Dodatkowy moduł

Moduł dodatkowy dla Cadvilla

Zwolnij przez aktywację

Konwerter 3D – Dodatkowy moduł

69,90 € *

(Zalecana cena katalogowa, obecnie brak dostępnych działań)

– Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT

Efektywne narzędzie dodatkowe do konwertowania obiektów

Konwerter 3D służy zasadniczo do stosowania modelu 3D pochodzących z innego oprogramowania. Ponadto można ładować, edytować i zapisywać w innych formatach istniejące modele.

Konwerter jest zatem odpowiedni dla wszystkich użytkowników dysponujących modelami, tworzących lub uzyskujących je, a także użytkowników chcących wykorzystać oprogramowanie jako uzupełnienie swoich właściwych zadań innymi wizualizacjami 3D.

Obecnie obsługiwane formaty konwertera 3D to:

 • Plik obiektu Cadvilla
 • Plik obiektu 3DS (*.3ds)
 • Plik obiektu Caligari trueSpace (*.cob, *.scn)
 • Plik obiektu 3D-DXF (*.dxf)
 • Plik obiektu Amapi (*.a3d)
 • Plik obiektu Lightwave (*.lw, *.lwo, *.lwm, *.lwb)
 • Plik obiektu Wavefront (*.obj)
 • Plik obiektu Collada (*.dae)
 • Plik obiektu Autodesk FBX (*.fbx)
 • Plik obiektu Stereolithography (*.stl)
 • VRML 1.0/2.0 (*.wrl, *.wrl97, *.vrml)

Ten moduł jest zawarty w następujących wersjach programu cadvilla

Zakres usług dodatkowego modułu konwertera 3D

Konwerter 3DZa pomocą konwertera 3D można konwertować obiekty 3D z różnych formatów oraz korygować w celu zastosowania w katalogu lub też w innych wtyczkach. Konwerter zawiera różne funkcje służące do edytowania modeli, które jednak są częściowo zależne od formatu wyjściowego.

Zasadniczo dostępne są m. in. następujące funkcje:

 • włączenie lub wyłączenie widoczności podobiektów
 • edytowanie właściwości materiałów
 • zmiana tekstury oraz edytowanie współrzędnych tekstury
 • dodawanie lub edytowanie źródeł światła
 • skalowanie obiektów
 • zapisywanie plików PDF bezpośrednio w obiekcie oraz dodawanie łącz internetowych

Inne informacje szczegółowe dotyczące tego modułu znajdują się w karcie „Dodatki >> Konwerter 3D”

Ta funkcja jest niezwykle pomocna przy dodawaniu źródeł światła do istniejących i nowych obiektów.

Rozróżnia się pomiędzy:

 • dodaniem światła otoczenia
 • dodaniem światła skierowanego
 • dodaniem światła skierowanego
 • dodaniem światła punktowego

Światła otoczenia oświetlają wszystkie powierzchnie sceny równomiernie i tym samym zwiększają jasność. Nie generują jednak żadnego cienia.

Światła skierowane oświetlają scenę z jakiegoś kierunku i są „wewnątrz” w nieskończony sposób oddalone od pozycji obserwującego/budynku. Przykładem światła skierowanego jest słońce.

Światła punktowe nie mają zdefiniowanej pozycji w obiekcie i odpowiadają rzeczywistemu oświetleniu w ramach właściwego wyposażenia. Światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach dookoła swojego źródła.

Światła skierowane, podobnie jak światła punktowe, znajdują się w jakiejś pozycji w stosunku do obiektu i odpowiadają również prawdziwym światłom. Jednak światła nie rozchodzą się we wszystkich kierunkach (jak światła punktowe), ale w formie kuli mającej kierunek, nachylenie i kąt otwarcia.

Obiekty 3D mogą składać się z kilku podobiektów tworzących całość. Np. blok kuchenny może składać się z bloku, lady i uchwytu.

W wyniku usunięcia uchwytu i wyłączenia widoczności lady można utworzyć i zapisać nowy obiekt. Ponadto można dezaktywować istniejący uchwyt lady i zastąpić go uchwytem innego rodzaju.

Sprawia to, że możliwości tworzenia nowych obiektów są niemal nieograniczone.