cadvilla — Dodatkowe funkcje wersji 10 – wersji 11

Dodatkowe funkcje wersji cadvilla 2 – 12

Dodatkowe funkcje cadvilla 2 – cadvilla 5 są wymienione tutaj.
Dodatkowe funkcje cadvilla 6 – cadvilla 9 ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.
Dodatkowe funkcje cadvilla 10 – cadvilla 11 ⇒ Lista funkcji jest dostępna tylko w języku angielskim.

Dodatkowe funkcje cadvilla 12